Lecture: From Prophet Zoroaster to the present Parsis in India

Lecture by Hormaz Kapadia: From Prophet Zoroaster to the present Parsis in India Zoroastrian religion and the Parsi community is an interesting and important, but sometimes overlooked element of contemporary India. Hormaz Kapadia gives a lecture about Zoroastrianism in India – and the World. Mr Kapadia will cover the history of the Zoroastrian religion in Persia before… Read More Lecture: From Prophet Zoroaster to the present Parsis in India

Ny bok! Midgård brinner: Ragnarök i religionshistorisk belysning

Anders Hultgård Midgård brinner Ragnarök i religionshistorisk belysning Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 146 ISBN: 978-91-87403-23-1 Myten om Ragnarök berättades bland vikingatidens skandinaver och kom att bevaras i skrivna texter på Island och i Norge under tidig medeltid. Myten
handlar om världens och gudarnas undergång men också om den nya värld
som kommer att återuppstå efter den… Read More Ny bok! Midgård brinner: Ragnarök i religionshistorisk belysning

Saklig søndag: Iran og det nye Midtøsten

Iran er en voksende stormakt i Midtøsten. Rivaliseringen med Saudi-Arabia, kampen mot IS, og samtidig beskyldningene om å eksportere terror til resten av verden, gjør at Iran spiller en nøkkelrolle både i den regionale og geopolitiske situasjonen. Hvorfor valgte et kulturelskende folk i 1979 å slutte seg til Khomeinis revolusjon og etterfølgende fundamentalistiske prestestyre? Og… Read More Saklig søndag: Iran og det nye Midtøsten

Oral Narration in Iranian Cultures: A Conference in honour of Professor Bo Utas on his 80th Birthday

Oral narration is one of the verbal arts intrinsic to human nature, yet it has been much less studied than written literature. Oral traditions are central to Iranian cultures, but are facing a threat of extinction even more dire than the loss of Iranian indigenous languages generally. This conference will bring together international experts to examine… Read More Oral Narration in Iranian Cultures: A Conference in honour of Professor Bo Utas on his 80th Birthday

Imperier – Från hettiterna till osmanerna

Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner fyller 30 år och inbjuder i samarbete med Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul till en temadag om imperier: Imperier – Från hettiterna till osmanerna PROGRAM D. Henningsson, Luwia Minor – några nedslag i hettitisk utrikespolitik i västra Mindre Asien A. Dahlén, Perserna i Mindre Asien – en allmän översikt från Kyros den store… Read More Imperier – Från hettiterna till osmanerna

Utlysning: Universitetslektor i iranska språk (vikariat)

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Vid Institutionen för… Read More Utlysning: Universitetslektor i iranska språk (vikariat)