Resestipendium för projektarbete i Väst- och Centralasien 2017

Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner utlyser härmed ett resestipendium om 10 000 kr till enskild person som stöd för projektarbete inom ramen för verksamhetsområdet för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Projektet kan vara ett led i såväl akademisk forskning som populärvetenskapligt arbete. Även praktisk och tillämpad forskning kan stödjas. Stipendiet ges inte för medverkan i utbildning. Projektet… Read More Resestipendium för projektarbete i Väst- och Centralasien 2017