New Honorary Member

The Scandinavian Society for Iranian Studies is delighted and greatly honored to welcome Professor Dr. Isaac Kalimi to its Honorary membership. Isaac Kalimi received his Ph.D. from the Hebrew University of Jerusalem. He is Gutenberg Research Professor of Hebrew Bible/Old Testament Studies and the History of Ancient Israel at Johannes Gutenberg-Universität Mainz, a Fellow of the Gutenberg… Read More New Honorary Member

Med anledning av Professor Emeritus Bo Utas 75 årsdag

Professor Emeritus Bo Utas vid Uppsala universitet fyller den 26 maj 2013 75 år. Vi vill hylla honom genom att ge ut en samlingsvolym med ett antal av hans språkvetenskapliga artiklar som tidigare publicerats i olika tidskrifter och böcker samt två ännu ej publicerade artiklar. Alla artiklarna är författade på engelska. Volymen kommer att innehålla sammanlagt 17… Read More Med anledning av Professor Emeritus Bo Utas 75 årsdag

Passing of Professor Emeritus Iraj Afshar (1925-2011)

It is indeed with great sadness that I inform you of the loss of the prominent scholar of Iranian studies, the late Professor Emeritus Iraj Afshar. Iraj Afshar has left a tremendous corpus of some 300 works as an invaluable treasure for students, scholars, and all who are interested in Iranian cultural heritage.  He was a consulting editor… Read More Passing of Professor Emeritus Iraj Afshar (1925-2011)