Bokrelease! Persisk litteratur: Essäer och översättningar

Ärade medlem! I samband med seminariet Persisk litteratur under 1000 år som arrangeras av Skandinaviska sällskapet för iranistik på Medelhavsmuseet lördagen den 12 november utkommer Bo Utas efterlängtade antologi Persisk litteratur: Essäer och översättningar. Boken som publiceras i två utsökta band innehåller, som titeln antyder, författarens samlade essäer och översättningar inom persisk litteratur och kulturhistoria på svenska. Boken… Read More Bokrelease! Persisk litteratur: Essäer och översättningar

Passing of Professor Emeritus Iraj Afshar (1925-2011)

It is indeed with great sadness that I inform you of the loss of the prominent scholar of Iranian studies, the late Professor Emeritus Iraj Afshar. Iraj Afshar has left a tremendous corpus of some 300 works as an invaluable treasure for students, scholars, and all who are interested in Iranian cultural heritage.  He was a consulting editor… Read More Passing of Professor Emeritus Iraj Afshar (1925-2011)