Thesis defense in Iranian Languages: Participant Reference in Three Balochi Dialects

On March 30, Maryam Nourzaei will defend her doctoral thesis Participant Reference in Three Balochi Dialects. Male and Female Narrations of Folktales and Biographical Tales. The defense act is publicly open, and starts at 14.15 in Ihresalen, Department for Linguistics and Philology, Uppsala University. Faculty opponent is Associate Professor Henrik Liljegren, Stockholm University. Description of thesis: The aim of the… Read More Thesis defense in Iranian Languages: Participant Reference in Three Balochi Dialects

Disputation i datorlingvistik vid Uppsala universitet

Den 27 maj 2015 disputerar Mojgan Seraji, doktorand i ämnet datorlingvistik vid Uppsala universitet, med avhandlingen Morphosyntactic Corpora and Tools for Persian. Opponent är Jan Hajič, Institutionen för formell och tillämpad lingvistik, Charles University, Prag. Disputationen äger rum kl. 10:15 i sal IX i universitetshuset, Uppsala universitet. Nedan följer en sammanfattning (abstract) på engelska. Abstract This thesis presents open source resources… Read More Disputation i datorlingvistik vid Uppsala universitet

Disputation i iranska språk vid Uppsala universitet

Lördagen den 14 december lägger Franz Wennberg fram sin doktorsavhandling i iranska språk vid Institutionen för filologi och lingvistik, Uppsala universitet. Avhandlingen har titeln On the Edge. The concept of progress in Bukhara during the rule of the later Manghits och analyserar spridningen av moderna idéer i Bukhara-khanatet från 1800-talets andra hälft fram till 1900-talets… Read More Disputation i iranska språk vid Uppsala universitet