Ny bok! Midgård brinner: Ragnarök i religionshistorisk belysning

Myten om Ragnarök berättades bland vikingatidens skandinaver och kom att bevaras i skrivna texter på Island och i Norge under tidig medeltid. Myten
handlar om världens och gudarnas undergång men också om den nya värld
som kommer att återuppstå efter den väldiga brand som ödelägger jorden.

Frågan om ragnaröksmytens ursprung har varit mycket omdiskuterad och åtskilliga teorier har lagts fram. I denna bok söker sig religionshistorikern Anders Hultgård nya vägar att förstå myten och att förklara dess bakgrund. Perspektivet vidgar sig mot andra religioners föreställningar om världens slut och här spelar jämförelsen med det forna Irans traditioner en nyckelroll.

Författaren Anders Hultgård (f. 1936) är professor emeritus i religionshistoria vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Hans forskning rör nordisk och iransk mytologi och religionshistoria. Till hans artiklar om iranska ämnen hör bland andra följande: “Mythe et histoire dans l’Iran ancien. Étude de quelques thèmes dans le Bahman Yasht” (1995), “The Magi and the Star. The Persian Background in Texts and Iconography” (1998), “Persian apocalypticism” (1998), “Creation and Emanation: Zoroastrian reflections on the cosmogonic myth” (2002), “La chute de Satan: L’arrière-plan iranien d’un logion de Jésus (Luc 10,18)” (2005), “Theologie im alten Iran” (2004), “Ritual Community Meals in Ancient Iranian Religion” (2004), “The mythic theme of the great winter in ancient Iranian traditions” (2007).

Advertisements