Imperier – Från hettiterna till osmanerna

Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner fyller 30 år och inbjuder i samarbete med Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul till en temadag om imperier:

Imperier – Från hettiterna till osmanerna

PROGRAM

  • D. Henningsson, Luwia Minor – några nedslag i hettitisk utrikespolitik i västra Mindre Asien
  • A. Dahlén, Perserna i Mindre Asien – en allmän översikt från Kyros den store till sasanidernas fall
  • A. Klynne, Antigonos den enögde, herren över Asien – visionen om ett enat rike efter Alexanders död
  • R. Hedlund, ”Mänsklighetens lyckligaste tid” – det romerska riket under adoptivkejsarna
  • T. Haugland Sørensen, Det glemte imperiet? Byzants i vestens historieskrivning
  • D. Johannesson, Poeternas och filosofernas Konya – en seldjukisk historia
  • O. Heilo, Det osmanska riket och imperiepolitiken efter 1750

TID & PLATS

Tisdag 29 maj 2018 kl. 13-17

Hörsalen, Historiska museet, Stockholm

INFO & BOKNING

Antalet platser är begränsat! Anmälan görs till SFII:s kansli (sfii@medelhavsinstituten.se eller 08-662 75 70) senast den 20 maj. Vid bekräftelse från kansliet sätts en anmälningsavgift om 100 kr in på bankgiro 5028-5733. Ange namn!

Mer information om imperiedagen och föreläsningarna finns på vänföreningens hemsida.

Advertisements