Utlysning: Universitetslektor i iranska språk (vikariat)

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Vid Institutionen för lingvistik och filologi bedrivs forskning och undervisning i ca 20 olika språk och språkrelaterade ämnen. Verksamheten täcker många av de stora språken och kulturerna i Mellanöstern, därtill indologi, swahili, kinesiska/sinologi och klassiska språk. Universitet utlyser nu ett vikariat som Universitetslektor i iranska språk (50 %).

Arbetsuppgifter: Undervisning på grund- och avancerad nivå i ämnet Iranska språk, framför allt i modern nypersiska, kursadministration, kursansvar samt forskning.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i iranska språk eller har motsvarande vetenskapliga kompetens som arbetsgivaren bedömer är likvärdigt, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt dokumenterad förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder: Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom nypersisk språkvetenskap eller nypersisk litteraturvetenskap. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet kommer stor vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet att undervisa i ämnet iranska med inriktning mot modern nypersiska.

Önskvärt/meriterande: Det är önskvärt att den sökanden kan undervisa i muntlig och skriftlig färdighet. Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.  Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassa sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan på svenska eller engelska skall inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av övriga meriter
  • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i timmar.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-01-31.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Carina Jahani, epost Carina.Jahani@lingfil.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 11 maj 2018.

Advertisements