Internationell kongress om poeten Rudaki

Välkommen till 5:e internationella kongressen om persisk litteratur i Uppsala. Årets kongress har den klassiska poeten och musikern Abu Abdollah Rudaki (859-941) som tema. Rudaki räknas som den nypersiska litteraturens grundare och är i dag nationalpoet i republiken Tadzjikistan. Endast en bråkdel av hans verk är bevarat till eftervärlden. Rudaki skrev på ett flertal lyrikformer och hans inflytande på persisk poesi är omätligt. Han tillskrivs den första persiska versifieringen av den indiska Bidpaifabeln, berömd under namnet Kalila och Demne. Kongressen är flerspråkig.

Program

11.00 Välkomsthälsning

11.20 Old Iranian Advice Books in Rudaki’s Didactic Poems
Parisa Derakhshan Moghaddam, professor i tyska vid Teherans Azad universitet

12.00 Rudaki och den persiska litterära renässansen
Ashk Dahlén, docent i iranska språk vid Uppsala universitet

13.00 Kärlek i Rudakis poesi
Latif Nazemi, tysk-afghansk poet och litteraturkritiker

13.40 Sadroddin Ayini och Rudakis gravplats
Nizom Qosim, ordförande i Tadzjikistans författarförbund och f.d. parlamentsledamot

14.20 Analys av Rudakis inflytande i Shebli Nomanis poesi
Sharif Husain Qasmi, litteraturvetare vid Delhi universitet

15.00 Diskussion

Tid: 28 oktober, kl. 11.00-15.30
Plats: Mallas sal, Uppsala Stadsbibliotek. Fri entre
Språk: Persiska, engelska och svenska
Arrangör: Litteraturgruppen Sidenvägen i samarbete med Kulturnämnden och Svenska Akademien