Föredrag: Kosmopolitismen i det persiska riket

Klassiska föreningen i Uppsala inbjuder till föreläsning av docent Ashk Dahlén.

Aftonens föredrag, ”Kosmopolitismen i det persiska riket” behandlar det persiska akemeniderriket som under mer än tvåhundra år var ett världsvälde som under sin glansperiod rymde de gamla flodkulturerna i Mesopotamien, i Indusdalen och i Egypten. Det omvandlade hela området från den grekiska övärlden i väst till Centralasien i öst till ett sammanhängande handelsområde med väl fungerande infrastruktur och penningekonomi. Under storkungarna Dareios I och Xerxes I utspelade sig den kraftmätning som i Europa gått under namnet Perserkrigen och som länge överskuggat vår bild av antikens Persien. Den akemenidiska kulturen var utpräglat kosmopolitisk och i rikets västra delar förmedlades orientalisk kultur och lärdom vidare till Grekland och Italien. Perserriket dukade under för Alexander III men dess civilisation fick avgörande betydelse för kontinuiteten i kulturutvecklingen och gjorde djupa intryck på både greker och romare.

Tid: 31 maj 2017, kl. 19.00

Lokal: sal 0041 Hus 16, Engelska Parken, Uppsala universitet

Som alltid i vår förening är alla intresserade hjärtligt välkomna!

Advertisements