Föredrag: “Persiska renässansen: litteratur, vetenskap och konst i det medeltida Iran”

Välkommen till föredrag!

Persiska renässansen: litteratur, vetenskap och konst i det medeltida Iran

Den persiska litterära renässans som inträffade på 900-talet var en del av en större kulturell och idémässig renässans som fick efterverkningar inom både humaniora och naturvetenskap. Vid blomstrande handelsstäder längs Sidenvägen som Samarkand och Nishapur fanns de samhälleliga och inte minst ekonomiska förutsättningarna för denna världsligt betonade kulturströmning. Samaniderna gynnade karavanhandeln med avlägsna riken som Bysans och Kina, vilket skapade ekonomisk tillväxt. Den persiska renässansen framträdde i hög grad som en förfinad och kosmopolitisk stadskultur, där små mäktiga hov skapade förutsättningar för nya framsteg inom konst och vetenskap. Hoven fungerade som bildningscentra och bildningens bärare bestod av fria kosmopoliter – poeter, lärde och skrivare som ofta bytte hemvist på jakt efter lycka, ära och njutning. Vetenskapen beskyddades av kungar, furstar eller rika privatmän som inrättade bibliotek och läroakademier. Bibliotekens innehåll bestod ofta av vackra handskrifter som var smyckade med miniatyrer av tidens främsta konstnärer.

Ashk Dahlén, docent i iranska språk, Uppsala universitet, berättar om en fascinerande epok i Irans historia.

Tid: lördagen 29 april 2017 kl. 15:00- 16:30
Plats: Folkets hus Järntorget, Olof Palmes Plats 3, Göteborg

Gratis inträde
Bokförsäljning på plats. Författaren signerar.

Arrangör: ABF Göteborg och Utbildningscentret Iran i Göteborg

Advertisements