Unik samling verk av William Avar

Stockholms Auktionsverk har fått förtroendet att sälja en unik samling verk av William Avar (Sédéh, Iran 1917-2012 Stockholm). Samlingen sträcker sig från 1960- fram till 1990-talet. Visning 31 mars – 7 april på Nybrogatan 32 och auktion online 7 april.

William Djalal Avar (Sédéh, Iran 1917-2012 Stockholm) studerade på 1940-talet på L’académie des Beaux-Arts i Paris. 1948 besökte han Stockholm på inbjudan av sångerskan och skådespelerskan Zarah Leander (1907-1981) som han lärt känna i St. Moritz i Schweiz. William Avar kom att bli fast bosatt i Stockholm där han träffade sin blivande hustru Anna-Lisa. Därigenom kom han att bli en av de första iranierna som bosatte sig i Sverige.

Under femtio- och sextiotalen studerade han periodvis på Otto Skölds målarskola. Parallellt med sitt konstnärskap var han verksam som affärsman. Genom sin familjs kontakter med Shahen av Iran kom han en tid att ägna sig åt import och export av varor mellan Sverige och Iran. Sin första utställning höll han i Istanbul 1945, följt av en utställning i Berlin 1950 och Torremolinos 1956. Under 1960-talet deltog han i grupputställningar på Galerie S. T. Mir på Rhodos och i Stockholm på Galerie A och Galerie Cazires Morgan. 1970 höll han sin sista och största utställning på museet Petit Palais i Genève. Sven-Olof Rosén, Professor vid Konstakademien, skrev i utställningskatalogen (Genève, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, William Avar, 29 oktober-29 november 1970):

”William Avar a surtout peint en Suède où il vit depuis 25 ans. L’oeuvre de cet artiste cosmopolite relève du surréalisme et conserve un caractère international. Le surréalisme dans l’art pictural est très ancien, sporadiquement il apparaît dans l’évolution de l’histoire de la peinture lors de périodes très différentes mais avec un dénominateur commun: le passage, au-delà du réel, dans le monde de l’imaginaire. William Avar possède un coloris brilliant qu’il sait adapter au sujet; homme ou paysage. D’une manière très personnelle, il évoque l’simmuable destinée humaine.”

(”William Avar har huvudsakligen målat i Sverige, där han bor sedan 25 år tillbaka. Denne kosmopolitiske konstnärs verk präglas av surrealismen och bibehåller en internationell karaktär. Surrealism inom bildkonst är en mycket gammal företeelse, som sporadiskt förekommer under utvecklingen av måleriet under mycket olika stilperioder men med en och samma nämnare: övergången till fantasins värld, utanför det verkliga. William Avar besitter en briljant kolorit som han vet att anpassa till motivet; människa likaväl som landskap. På ett mycket personligt sätt berör han människans oföränderliga öde.”)

Verk av William Avar finns i privata samlingar världen över. Han är representerad med en målning på Fine Art Museum i Saadabad Palatset, Teheran, Shahen av Iran, Mohammad Reza Pahlavis privata samling. Målningen förvärvades 1970 av hans hustru Farah, f. Diba.

För mer information, kontakta Michael Nilzon, expert vid Stockholms Auktionsverk, på telefon 08-453 67 18 eller via e-post michael.nilzon@auktionsverket.se

Advertisements