Tags

, , , , ,

Mithra En av de största iranska högtiderna är Shab-e Yalda (Födelsens natt), även kallad Shab-e Chelle (Fyrtio dagars natt), som äger rum på vintersolståndet. I år infaller högtiden den 22 december.

Hos iranier markerar Shab-e Yalda ljusets återkomst i och med att mörkret avtar och att dagarna blir längre. Festen är knuten till den tidpunkt då solen på nytt börjar stiga på himlen med löfte om en ny varm årstid och en ny gröda. Man firar alltså ljusets födelse och seger över mörkret. 

Med anledning av högtidens annalkande föreläser Ashk Dahlén om denna och andra iranska högtider på Stadsbiblioteket i Malmö den 4 december. Föreläsningen ger en introduktion till olika iranska högtider men vill även lyfta fram likheter mellan iranska och svenska fester.

Varmt välkommen!

Plats: Gullbergrummet, Malmö Stadsbibliotek

Tid: kl. 18.00 den 4 december

Bilden ovan föreställer solguden Mithra, avbildad på ‘Āli Qāpu palatset i Isfahan.