Iran: 4 000 år av historia, konst, religion, litteratur och språk

Iran - 4000 år - OmslagKungliga Vitterhetsakademien anordnade i november 2010, tillsammans med Medelhavsmuseet en endagskonferens om iranistiken i Sverige. De föreläsningar som hölls under konferensen utgör de tretton bidragen i denna bok och spänner över ett stort fält, både tidsmässigt och ämnesmässigt.

Boken är indelad i fyra olika avdelningar: “Tillbaka till rötterna, om konst, musik och arkeologi i Iran” där Bo Lawergren, Karin Ådahl, Kristian Göransson och Mehrdad Fallahzadeh presenterar sin forskning inom konst, musik och arkeologi. I den andra avdelningen, “Stat och religion, glimtar ur den iranska historien”, återfinns artiklar om Irans historia och religioner av Ashk Dahlén, Anders Hultgård och David Thurfjell. Avdelning nummer tre, “Litteraturen i tiden, forskning kring iranska litteraturer”, innehåller bidrag om persisk, kurdisk och pashtunsk litteratur av Bo Utas, Farhad Shakely och Anders Widmark. Till den fjärde avdelningen, “Iranska språk förr och nu, några axplock från ett forskningsfält”, bidrar Judith Josephson, Helena Bani-Shoraka och Carina Jahani med grammatiska studier, samt en diskussion om socio-lingvistiska metoder.

Iranistiken har rört sig inte bara inom dagens geografiska och politiska stat Iran, utan inom hela det gamla Stor-Iran med dess långa historia, dess religioner, språk och kultur, alltifrån Medelhavet till djupt in i Centralasien. Från och med 1988 finns en professur i ämnet vid Uppsala universitet och svenska Iran-forskare har för första gången fått en organisatorisk och institutionell bas, vilket har bidragit till att det i dag bedrivs en livaktig forskning i Sverige kring ämnen med anknytning till Iran.

Förordet till boken är skrivet av antikforskaren Carl Nylander. Redaktörer är Ashk Dahlén och Carina Jahani vid Uppsala universitet. Dahlén har även bidragit med en artikel som introducerar forskningsämnet med titeln ”Vad är iranistik?”. Boken har dedicerats till Dariush Kargars minne.

“Iran: 4 000 år av historia, konst, religion, litteratur och språk” finns att beställa från Uppsala universitetacta@ub.uu.se

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s