Disputation i iranska språk vid Uppsala universitet

bukhara_uzbekistanLördagen den 14 december lägger Franz Wennberg fram sin doktorsavhandling i iranska språk vid Institutionen för filologi och lingvistik, Uppsala universitet.

Avhandlingen har titeln On the Edge. The concept of progress in Bukhara during the rule of the later Manghits och analyserar spridningen av moderna idéer i Bukhara-khanatet från 1800-talets andra hälft fram till 1900-talets början.

Opponent är professor Bert Fragner, historiker och f.d. föreståndare för Institut für Iranistik vid Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Disputationen äger rum kl. 10.15-12.00 i Ihresalen.

Varmt välkomna!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s