Med anledning av Professor Emeritus Bo Utas 75 årsdag

Bo UtasProfessor Emeritus Bo Utas vid Uppsala universitet fyller den 26 maj 2013 75 år. Vi vill hylla honom genom att ge ut en samlingsvolym med ett antal av hans språkvetenskapliga artiklar som tidigare publicerats i olika tidskrifter och böcker samt två ännu ej publicerade artiklar. Alla artiklarna är författade på engelska.

Volymen kommer att innehålla sammanlagt 17 artiklar, bl.a.:

”Old Persian Miscellanea”

“The Jewish-Persian fragment from Dandān-Uiliq”

“Verbal forms and ideograms in the Middle Persian inscription”

“A 19th century inscription at Persepolis and the Swedish physician C. G. Fagergren”

“Semitic in Iranian: Written, read and spoken language”

“A multiethnic origin of New Persian”

“Prosody: meter and rhyme”

“Between spoken and written: The formation of New Persian”

Tabula Gratulatoria

Boken kommer att innehålla en Tabula Gratulatoria. Om Du/Ni vill att Ditt/Ert (om det är ett par som gratulerar) namn skall finnas med på den och samtidigt beställer ett ex. av den färdiga boken är kostnaden 500 kronor (550 kr inkl. porto om Du vill ha boken skickad till Dig). Vill Du/Ni enbart ha Ditt/Ert namn inskrivet på Tabula Gratulatoria är kostnaden 200 kronor. Vi hoppas att Ni på detta sätt vill stödja bokutgivningen och samtidigt är vi övertygade om att Ni kommer att uppskatta boken, som ges ut av Reichert Verlag, Wiesbaden, i serien Beiträge zur Iranistik.

Betalning sker till Carina Jahani, Ica-banken, kontonummer: 9270-459 552 6.

Senaste datum vi måste ha betalningen för att få med namnet på Tabula Gratulatoria är 17 maj. Ange Ditt namn som meddelande till betalningsmottagaren. (Om Du inte gör det kommer jag att få okända insättningar som är oerhört tidskrävande eller ev. omöjliga att identifiera.) Samtidigt som Du sätter in beloppet ber vi Dig skicka ett mail till följande två mottagare:

carina.jahani@lingfil.uu.se                     mehrdad.fallahzadeh@lingfil.uu.se

(skriv Bo Utas hyllningsbok som ärende) Ange i mailet vilket eller vilka namn som skall föras in på Tabula Gratulatoria samt till vilken adress boken skall skickas, eller om Ni kommer att avhämta den själva vid firandet av Bo Utas 75 årsdag på Institutionen för Lingvistik och filologi, Uppsala Universitet. Denna fest för Bo Utas äger rum den 30 augusti, då även boken kommer att överlämnas till honom.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s