Ny bok: Språk och ordkonst i österled

ÖsterledArtiklar i denna nya skrift Språk och ordkonst i Österled bygger på föredrag vid ett symposium på Kungliga Vitterhetsakademien i Stockholm. Till­sammans illustrerar de hur kvalificerat språkvetenskapligt studium både kan öka vår förståelse av andra kulturer och ge oss tillgång till deras kulturella rikedom.Författarna i denna skrift är alla professorer i språkvetenskapliga ämnen vid nordiska universitet och också verksamma inom forskarkollegiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.

Läsaren får först möta problemet med att flera småspråk och där­
med också kulturtraditioner hotas att försvinna. Det utförliga ex­
emplet i boken gäller ett turkiskt språk och en intressant minoritets­
kultur i vårt närområde. Georgien kommer sedan i fokus. Artikeln
 analyserar några manuskript som på ett överraskande sätt illustrerar
hur valet av alfabet kan ha en viktig social betydelse. Två typer av
 principiella översättningsproblem blir behandlade i de avslutande 
essäerna. Den första diskuterar skönlitterära prosatexter och ger
exempel på hur Orhan Pamuks turkiska texter kan göras levande 
över språkliga och kulturella gränser. Poesi skapar speciella översättningsproblem och dessa blir, i bokens avslutande bidrag, behandlade
 utifrån en rik och lång litterär tradition – den persiska. I artikeln finns utförliga exempel på både klassisk och modern iransk poesi.

Boken som helhet är avsedd att väcka lust till vidare kulturella och litterära utflykter i österled.
 Under redaktion av Anders Jeffner. Övriga författare: Bernt Brendemoen, Joakim Enwall, Éva Á Csató och Bo Utas.

Språk och ordkonst i Österled kan beställas direkt från Kungliga Vitterhetsakademiens nätbokhandel.

Abstract in English

The authors of this book are all philologists from Scandinavian universities and active members of the Swedish Research Institute in Istanbul. Together they show how linguistic studies can deepen our knowledge of different cultures and enrich our own views. Éva Á. Csató is professor in Turkic languages. In her article she deals with endangered languages focusing on a small Turkic language, Karaim, spoken in Lithuania by a diminishing number of native speakers. The author illustrates how the loss of the Karaim language leads to the discontinuation of a long cultural tradition. She argues that there are good reasons to document endangered languages and the cultural heritage encoded in them. The next author, Joakim Enwall, is professor of Chinese. He describes how he has found some 18th century manuscripts in Georgia that are written in a kind of Turkic language, but with Georgian letters. An analysis of these manuscripts shows that they are texts in Middle Azerbaijani. This leads the author to a discussion of the use of Georgian letters for texts in other languages than Georgian. He points out many different possible social reasons for such a use and discusses the development of the Georgian alphabet. Bernt Brendemoen, professor of Turcology, has translated Orhan Pamuk into Norwegian. In this article he discusses and exemplifies principal problems in crossing linguistic and cultural borders when translating literary texts. He also compares different and divergent translations of Pamuk. The last article also deals with the problems of translation, but now translations of poetry from old and modern Iranian languages. The author, Bo Utas, is professor emeritus of Iranian languages. He gives many examples from his own translations and illustrates general problems in the translation of poetry.

Språk och ordkonst i Österled be ordered from the bookshop of the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s