Dariush Kargar har avlidit

Kollegor och vänner har mist en framstående forskare och stor humanist. Iranisten och författaren Dariush Kargar har avlidit efter en längre tids sjukdom i en ålder av 59 år.

Dariush Kargar doktorerade i iranska språk vid Uppsala universitet 2010 och hade vid den tidpunkten ett långt och framgångsrikt skönlitterärt författarskap bakom sig. Han föddes i staden Hamadan i västra Iran 1953, avlade en litteraturexamen vid Teherans universitet och bosatte sig i Sverige 1984. På persiska har han gett ut flera novellsamlingar, romaner och bibliografier. Han har dessutom varit en flitig introduktör och översättare av svenska iranisters verk till persiska. Mellan åren 1991 till 1994 var han redaktör för den litterära tidskriften Afsāne (Legend) som utkom i Uppsala.

Dariushs vetenskapliga forskning fokuserade på medelpersisk och nypersisk litteratur, zoroastrism och skriftlig folklitteratur. Han hyste inte minst ett djupt intresse för Irans mytologiska och antika historia. I sin doktorsavhandling behandlade han zoroastriska föreställningar om den hinsides världen med utgångspunkt i Ardāy Virāf Nāma (Boken om den Rättfärdige Virāf). Till uppslagsverket Encyclopaedia Iranica bidrog han med flera artiklar i olika ämnen.

Dariush var inte bara en utomordentlig forskare utan också en mycket omtyckt kollega. Han hade en rik bekantskapskrets som djupt sörjer hans allt för tidiga bortgång. I denna stund går våra tankar till hans fru Giti och barnen Forough och Mazdak.

Ashk Dahlén, ordförande

Helena Bani-Shoraka, sekreterare

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s