Sigrid Kahles ”H.S. Nyberg – En vetenskapsmans biografi” i nyutgåva!

Den legendariske orientalisten H. S. Nyberg (1889–1974) var professor i semitiska språk i Uppsala 1931–56 och ledamot av Svenska Akademien från 1948.

I Sigrid Kahles biografi över fadern H. S. Nyberg – En vetenskapsmans biografi får vi följa denne i hans verksamhet som filolog, religionshistoriker, iranist, arabist och hebraist. Boken publicerades 1991 och utkommer nu i nyutgåva på allmän begäran.

H. S. Nyberg var en svensk humanist, en lärd polyhistor och samtidigt en man av folket. Han var också djupt engagerad i världsskeendet, självständig och orädd i sina ställningstaganden. Mycket av vad han sade och lärde är idag aktuellare än någonsin.

H. S. Nyberg – En vetenskapsmans biografi är utgiven av Svenska Akademien i serien Svenska Akademiens handlingar och kan beställas per telefon eller e-post:

Tel: 08 – 555 12 500  /  E-post: sekretariat@svenskaakademien.se  

Kort om H. S. Nyberg

Henrik Samuel Nyberg föddes 28 dec. 1889 i Söderbärke socken (Kopparbergs län) och avled 9 febr. 1974. Han var son till komministern Anders Fredrik N. och Ida Mathilda Jansson. H. S. avlade studentexamen i Västerås 1907 och studerade därefter vid Uppsala universitet, där han 1912 blev fil. kand., 1917 fil. lic., 1919 docent i semitiska språk och 1920 fil. dr. Han var under åren 1916–27 också lärare vid Fjellstedtska skolan i Uppsala.

H. S. blev 1932 professor i semitiska språk i Uppsala och kvarstod på denna befattning till pensioneringen 1956. Han var ordförande i Svenska humanistiska förbundet 1944–58 och blev ledamot av Vitterhetsakademien 1935 och av Vetenskapsakademien 1943. H. S. invaldes i Svenska Akademien 26 febr. 1948 på stol 3 efter Henrik Schück och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Han tilldelades Kungliga priset 1942.

Bland H. S.:s skrifter med iranistisk inriktning märks Hilfsbuch des Pehlevi (1–2, 1928–31), Questions de cosmogonie et de cosmologie mazdéennes (1929–31), Irans forntida religioner (1937) och A Manual of Pahlavi (1–2, 1964–74). H.S. var redaktör för Le Monde Oriental 1929–48 och för Acta Orientalia från 1948.

H. S. besökte Iran först på ålderns höst och föll för dess lockelse. Sigrid Kahle berättar i H. S. Nyberg – En vetenskapsmans biografi att hans fyra resor dit åren 1960-1971 verkade förnyande på honom. I Isfahan förde en kollega honom ”runt i ett paradis av skir grönska, blåvit safavidarkitektur, broar, lermurar, och så denna höga luft, som blev ett livselixir”. Vid besöket i Shiraz tog H. S. av sig hatten av vördnad vid Hafez grav och läste ur minnet en dikt av ”den poet som Goethe skänkt Europa”. Väl hemma i sin lilla tornkammare i universitetsbyggnaden i Uppsala skriver han att ”historien lever för mina blickar” när han plockar fram sina medelpersiska texter. Vid sitt andra besök på universiteten i Teheran och Isfahan 1963 mottogs han ”som en gammal vän”. Nyberg, som i Uppsala sällan hade fler än en handfull elever, fick stående ovationer av auditorium med hundratals studenter.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s