Modern persisk grammatik

Det allt större intresset för persiskan i Skandinavien ställer krav på en modern handbok som beskriver hur språket används i de länder där det talas: Iran, Afghanistan och Tadzjikistan. Modern persisk grammatik är avsedd för universitetsnivå under lärarhandledning men riktar sig till alla som vill lära sig det viktigaste inom persisk grammatik på egen hand. Den kan med fördel användas för självstudier av den som vill hitta en genväg till att lära sig modern persiska i tal och skrift. Persiskan talas på delvis skilda sätt i de persisktalande länderna och det finns vissa regionala skillnader, främst i uttal och ordförråd, inom länderna. Mot bakgrund av denna mångfald lägger följande framställning stor vikt vid konstruktioner, ord och fraser som är gemensamma för alla persisktalande samtidigt som den visar hur språkbruket varierar i olika länder.

Modern persisk grammatik är tänkt som en referensbok med kommunikativ inriktning som lägger grunden till språkfärdighet. En grammatik är ingen lagbok eller instruktionsmanual utan snarare ett hjälpmedel för att kunna orientera sig i ett språks regelbundenheter och oregelbundenheter. Man kan börja läsa var man vill i boken, eftersom varje kapitel är självförsörjande. De beskrivande avsnitten är försedda med illustrerande exempel som återger ett levande och modernt språkbruk. Utmärkande särdrag för talspråket belyses dessutom i ett separat avsnitt. Strävan har varit att ge en korrekt beskrivning av det lediga men vårdade persiska standardspråket, som det används i tal och skrift. Den som använder standardpersiskan blir oftast mera positiv bedömd än den som avviker från den. Av den anledningen bör man som icke infödd talare hålla sig till standardpersiskan.

Modern persisk grammatik är avsedd för alla kategorier av studier i persiska och kan förhoppningsvis fylla uppgiften att både vara en nyttig lärobok på universitetsnivå och ett effektivt hjälpmedel för självstudier samtidigt som den kan en finna en plats i många persiskalärares referensbibliotek. Författare till boken är Ashk Dahlén, docent i persiska vid Universitetet i Oslo.

Modern persisk grammatik är utgiven av Ferdosi Publication i Stockholm och går att beställa direkt från förlaget eller genom nätbokhandlare som Bokus.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s