Iranistiken i Sverige

Den 12 november hålls ett symposium i Stockholm med titeln

Iranistiken i Sverige: En nyetablerad disciplin på ett urgammalt fält

Sveriges främsta kännare av den iranska kultursfären presenterar nya vetenskapliga rön och diskuterar olika perspektiv på en rad ämnesområden inom disciplinen, från konst, arkeologi och historia till språkvetenskap och litteraturhistoria. 

PROGRAM

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2

Session 1.  9.00-11.30

Kristian Göransson – T.J. Arnes utgrävningar i Iran

Karin Ådahl – Särkland, Persien, Iran: Tusen år av persisk konst i Sverige

Bo Lawergren – Harpor och trumpete: Musikarkeologi i Iran

Session 2. 11.30-13.00

Ashk Dahlén – Kyros den store: Perserrikets glömde fredsfurste

Anders Hultgård – Hur uppstod zoroastrismen? Nyare forskning kring en gammal fråga

David Thurfjell – Gudsstaten utmanad: Iransk religion och politik 30 år efter revolutionen

Kungliga Vitterhetsakademien, Villagatan 3

Session 3. 14.30-16.00

Judith Josephson – Glimtar ur ett språkstadium mellan fornpersiska och nypersiska

Carina Jahani – Opersonligt!! Korpusforskning och opersonliga subjekt i några iranska språk

Helena Bani-Shoraka – Vem säger vad till vem? Åsikter och attityder kring tvåspråkighet bland azerbadjanturkar i Teheran

Session 4. 16.30-18.00

Bo Utas – Tusen år av persisk dikt

Ferhad Shakely – Från poetisk radikalism till modern nationalism: Hâji Qâdir-i Koyi i kurdisk litteraturhistoria

Anders Widmark – Elegisk terror: Poesimässande talibaner och diktande krigsherrar

 

Avslutning. 18.30-21.00

Iransk konsert, Tomoko Sugawara, med introduktion om persisk musikteori av Mehrdad Fallahzadeh samt Middag på Villagatan

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s