Boktips! Georg August Wallin: Norra Arabiska halvön och Persien 1847-1849

Tags

, , , , ,

Georg August Wallin PersienOrientalisten Georg August Wallin, född 1811 på Åland, företog forskningsresor i Egypten och till Arabiska halvön, Persien, Syrien och Palestina under fem år i slutet av 1840-talet. Under antagen identitet – som den ryske tsarens undersåte från Centralasien, muslimen Abd al-Vali – gjorde han flera längre resor från sin bas i Kairo.

Han bedrev vad man i dag skulle kalla deltagande observation och vann bl.a. tillträde till de för icke-muslimer stängda städerna Mekka och Medina. Sina iakttagelser och erfarenheter under resorna skrev han ner i brev och dagböcker.

På grund av sin tidiga död 1852 hann Wallin själv publicera endast en bråkdel av sina anteckningar och brev, men en stor del gavs ut postumt under 1800-talet.I Georg August Wallins Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk form.

Den femte delen av Georg August Wallins Skrifter innehåller material från Wallins tid i Kairo hösten 1847 och sommaren 1849 samt från hans resa över Arabiska halvöns norra delar och därifrån till Persien 1848–1849. Största delen av materialet består av långa brev som Wallin skrev i Bagdad och Kairo och skickade hem till familj och vänner. Dagsnotiserna och väderleksanteckningarna i volymen skrev han på svenska med arabiskt skrift för att inte röja att han var västerlänning. Georg August Wallin reste i Mellanöstern i sju år för att forska i arabiska dialekter, men hans anteckningar och brev innehåller också en mängd etnografiska och geografiska iakttagelser.

Boken utges under 2015 av Atlantis förlag i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 224 other followers